CO2 Footprint

Algemeen

In de beurs en tentoonstellingsbranche wordt helaas heden ten dage nog zeer weinig rekening gehouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen of sustainability. Het wordt als een geaccepteerd gegeven gezien dat verspilling van rest materiaal en niet compleet doordachte planning nu eenmaal milieu belastend werkt.

Dekoteam als OSPI partner heeft in haar mission statement verankerd dat dit niet langer meer gewenst en vooral noodzakelijk is.

Middels een wereldwijd toegepast systeem is op creatieve en intelligente wijze iedere communicatieboodschap ruimtelijk vertaalbaar zonder steeds milieu belastende materialen te vernietigen of materialen veelvuldig opnieuw te fabriceren wat CO2 verhogend werkt.

Door het OSPI Netwerk hoeft geen enkele onlogische logistieke actie plaats te vinden waarbij een concrete besparing aan CO2 uitstoot wordt gerealiseerd. Ook hoeven door de heldere systeem aanpak minder mensen naar de opbouwlocatie af te reizen, het geheel is logistiek optimaler organiseer baar.

Hergebruik

De gehele stand is zo veel mogelijk gemaakt van herbruikbaar materiaal ( zonder dat dit ten koste gaat van de beleving en uitstraling). Het betreft de vloer, wanden, plafond en alle huur componenten.

C2C (Cradle to Cradle)

Alle custom made elementen zijn makkelijk demonteerbaar / verwerkbaar en opnieuw te gebruiken voor projecten of kunnen dienen als energiebron voor ons bedrijf middels versnippering cq verbranding. Toegepaste metalen zijn 100% recyclebaar. Zo wordt grondig en intelligent bespaart op de stort kosten.

Inkoop materialen

Bij de wanden werken wij uitsluitend met de minst belastende typen verf en voor de grafische uitingen met ECO norm 3 vinyl, en proberen toepassing van perspex en andere producten afkomstig uit olieproducten te minimaliseren door gebruik van natuurlijk hout / metaal en echt groen.

C02 Reductie / energieverbruik reductie

Bij verlichting wordt maximaal gebruikgemaakt van de beschikbare LED technieken, maar ook wordt er gekozen voor verlichting met een hoge lichtopbrengst om de aantallen te verminderen. Gezien de grote inspanning die Dekoteam zelf levert in de naburige landen is het noodzakelijk zo efficiënt mogelijk om te gaan met logistiek. Alles wordt vooraf geoptimaliseerd / gecentraliseerd zodat geen onnodige transporten nodig zijn.

Schone productie

Als bedrijf streven wij ook intern naar een zo laag mogelijke belasting van het milieu. Communicatie wordt zoveel mogelijk digitaal gerealiseerd. Verlichting staat niet aan daar waar niemand is en door het toepassen van de juiste types verlichting wordt een enorm voordeel gerealiseerd in besparing van energie door onnodig airco gebruik door te warme verlichting.

Besparing

Dekoteam is 15 jaar geleden als één van de voorlopers in Nederland begonnen met modulaire standbouw. Door deze wijze van standbouw en het gebruik van veel herbruikbare materialen zoals vloeren, systemen, wanden, barren e.d. heeft zij in tegenstelling tot de jaren daarvoor een afvalkostenbesparing weten te realiseren van 60%. Door deze wijze van werken is er veel minder volume op te slaan en te transporteren waardoor ons wagenpark is geslonken naar 25% t.o.v. 10 jaar geleden.